FOD, czyli Foreign Object Damage, to uszkodzenia maszyn lub urządzeń w wyniku dostania się do ich wnętrza obcych przedmiotów, takich, jak narzędzia, elementy mocujące lub jakiekolwiek inne ciała obce. Czy jest sposób, by uchronić się przed FOD podczas produkcji lub serwisu urządzeń i podzespołów maszyn lotniczych i medycznych?

FOD – jakie niesie zagrożenia?

Zniszczenia w wyniku dostania się do wnętrza maszyny lub pozostawienia w środku obcych przedmiotów zawsze są wynikiem błędu ludzkiego – nieuwagi, zaniedbania lub niestosowania się do przepisów BHP podczas produkcji lub serwisowania. Błąd ten może niestety spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób obsługujących dane urządzenie, a w przypadku branży lotniczej nawet być przyczyną katastrofy.

Oprócz realnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ryzykiem wynikającym z Foreign Object Damage jest również nieprawidłowe działanie poszczególnych urządzeń – w branży medycznej, np. w urządzeniach diagnostycznych czy specjalistycznym sprzęcie chirurgicznym, od prawidłowego działania tych urządzeń również zależy ludzkie życie. Nieprawidłowa diagnoza czy błąd podczas zabiegu mogą natomiast stanowić bezpośrednie zagrożenie.

FOD – potężne straty finansowe

Aspekt bezpieczeństwa jest oczywiście najważniejszy, jednak to nie koniec konsekwencji, jakie FOD może może wywoływać w branżach medycznej i lotniczej. Druga niezwykle ważna kwestia to oczywiście finanse – podzespoły samolotów czy specjalistyczny sprzęt medyczny kosztują niewyobrażalne kwoty. Zniszczenia spowodowane ciałem obcym będą zatem generowały olbrzymie straty, które wiążą się nie tylko z fizycznym zniszczeniem maszyny, ale również jego następstwami, np. opóźnieniami lotów czy przestojami w przeprowadzaniu badań i zabiegów.

Jakie ciała obce mogą powodować zniszczenia?

Zniszczenia mogą być spowodowane przez dowolne przedmioty, pozostawione wewnątrz urządzenia czy maszyny. Oprócz przedmiotów mogą być to również substancje, np. rozpuszczalniki, smary czy oleje. Najczęściej jednak są to narzędzia, których przez nieuwagę lub roztargnienie monter lub serwisant nie wyjął ze środka przed zamknięciem obudowy sprzętu (np. klucz pozostawiony w silniku lotniczym). I właśnie w kontekście narzędzi można podjąć stosowne kroki, a pomoże w tym oferta Protective Foam Solutions.

Tablice cieni – pomoc w porządkowaniu narzędzi

Jednym z naszych flagowych produktów są tablice cieni, czyli wkłady na narzędzia, wycięte w technicznej piance. Kontury wycinane są dokładnie pod kształty i wymiary narzędzi (za pomocą sterowanych numerycznie frezarek), dzięki czemu każde z narzędzi ma przeznaczone dla siebie miejsce, w którym można je w pełni stabilnie przechowywać lub transportować.

W jaki sposób mogą chronić przed FOD? To proste – tablice cieni są dwukolorowe. Pod czarną pianką znajduje się jaskrawe tło, które wyraźnie rzuca się w oczy pod konturem danego narzędzia. Po skończonej pracy serwisant lub monter powinien umieścić wszystkie narzędzia w odpowiednich miejscach. Jeżeli to zrobi i zobaczy jaskrawy kontur narzędzia, wówczas będzie oznaczało to, że być może znajduje się ono w maszynie i wymaga natychmiastowego odnalezienia.

Pomoc w zachowaniu porządku

Tablice cieni nie jest oczywiście gwarantem tego, że nie dojdzie do FOD, ponieważ tego typu wypadki zawsze wynikają z błędu ludzkiego. Jest to jednak bardzo pomocne rozwiązanie, które jasno sugeruje, że istnieje potencjalne zagrożenie pozostawienia obcego przedmiotu we wnętrzu maszyny.

Tablice cieni przyjmują kształt wkładów dopasowanych rozmiarami do szuflad lub skrzynek na narzędzia, a także tablic wieszanych na ścianie. Dzięki temu okazują się pomocne zarówno w pracy stacjonarnej, jak i przy zadaniach wyjazdowych.