Wpisy

W dzisiejszych czasach opłacalność produkcji jest uzależniona nie tylko od czasu pracy maszyny i jej skuteczności, ale także od czasu potrzebnego na jej przezbrojenie. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie nawet sprawy, jak wiele traci poprzez nieefektywne działania związane z przezbrojeniem urządzeń pomiędzy różnymi procesami produkcyjnymi. W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć założenia i sposób funkcjonowania metodyki SMED oraz pokazać, jak można usprawnić ją, korzystając z tablicy cieni – zapraszamy do lektury.

Co to jest SMED?

Czas przezbrojenia jest to czas, który upływa od momentu wyprodukowania ostatniej sztuki produktu na danym urządzeniu, do momentu wytworzenia pierwszej dobrej sztuki innego produktu przez to samo urządzenie, po wprowadzeniu niezbędnych zmian. Metodyka SMED (Single Minute Exchange of Die) powstała w celu skrócenia tego procesu do minimum. Jest to zestaw technik i narzędzi, które pozwalają skrócić czas przezbrajania maszyn, urządzeń i całych procesów produkcyjnych.

SMED zostało stworzone przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo, pracującego w latach 60. w fabryce Toyoty. Za cel postawił on sobie przeprowadzenie każdego przełączania w czasie nieprzekraczającym kilku minut (do 10 minut). W tym celu spisał dokładnie uniwersalne działania, które mają pomóc w uproszczeniu i przyspieszeniu całego procesu i odbywać się przy minimalnym użyciu narzędzi.

System SMED – jakie daje rezultaty?

SMED to w założeniu narzędzie, które umożliwia wykonanie przezbrojenia i ustawienie maszyny w czasie krótszym niż 10 minut. Ma to przynieść wymierne rezultaty i usprawnić działanie firmy – po wyprodukowaniu jednej partii produktów, możliwe będzie natychmiastowe kontynuowanie prac nad innymi zamówieniami. Potrzebna jest do tego dobra komunikacja, sprawne i konkretne działania oraz prawidłowa organizacja narzędzi potrzebnych do wykonania niezbędnych czynności.

Dlaczego właściwie warto zredukować czas przezbrojenia w swojej firmie? Zyskujemy dzięki temu między innymi:

 • większą elastyczność – możliwość realizowania zamówień od klientów bez konieczności gromadzenia dużych zapasów, co pozwala zmniejszyć koszty magazynowania,
 • zwiększoną wydajność – wprowadzenie SMED pozwala na skrócenie czasu przezbrojenia, co przekłada się na brak przestojów, większą dostępności maszyn i ciągłość wykonywanych przez pracowników zadań, co przekłada się na zwiększoną wydajność produkcji,
 • poprawę jakości – dobrze przeprowadzony proces przezbrajania przyczynia się do zmniejszenia liczby usterek i błędów związanych z ustawianiem parametrów urządzenia, co pozwala utrzymać jednolitą wysoką jakość produktu,
 • uproszczenie procedur – zwiększa bezpieczeństwo, redukuje ryzyko wypadków, wymaga mniejszego nakładu sił i ułatwia zrozumienie działań nowym pracownikom,
 • konieczność gromadzenia mniejszych zapasów – możemy zwiększyć dostępną przestrzeń na hali produkcyjnej, co ułatwia i zabezpiecza proces produkcji,
 • mniejszą liczbę narzędzi do przezbrojenia – metoda SMED umożliwia zmniejszenie liczby narzędzi potrzebnych do przezbrojenia, co wpływa na efektywność całego procesu.

Metoda SMED – Lean Management w praktyce

Technika SMED to również jedno z narzędzi Lean Management, czyli systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który ma za zadanie zmniejszenie strat w procesach produkcyjnych poprzez oszczędzanie czasu, pieniędzy, surowców i energii. Polega na wprowadzaniu i trzymaniu się takich działań jak SMED, przyczyniających się do optymalizacji pracy w danej firmie, co pozwala w pełni wykorzystać zasoby ludzkie i potencjał zakładu.

Wielu właścicieli firm nie zdaje sobie nawet sprawy jak wiele czasu i zasobów traci przez nieefektywne przezbrajanie maszyn. Częstym błędem jest akceptowanie obecnie wykorzystywanego procesu i brak szukania nowych rozwiązań. Niechęć do innowacji wynika także często z przeświadczenia, że konieczne są skomplikowane i kosztowne działania, gdzie w rzeczywistości już kilka prostych kroków może przyczynić się do znacznego usprawnienia i skrócenia czasu przezbrajania. Poniżej przedstawiamy etapy wprowadzania metody SMED.

SMED w praktyce – etapy wprowadzania

Nie da się jednoznacznie określić jakie działanie obejmować będzie przezbrojenie maszyny, ponieważ zależy to od specyfiki urządzenia. Może to być zwykłe ustawieniu programu, mocowania detalu czy korekcja narzędzi w programie albo bardziej skomplikowane przygotowanie miejsca pracy, dokładne czyszczenie czy zamocowanie dodatkowych elementów.

Etap 0 – analiza procesu przezbrajania

To właśnie dokładna analiza i zrozumienie problemów wydłużających cały proces jest kluczem do dobrego zaplanowania odpowiednich działań. Konieczne jest zebranie wszystkich szczegółowych informacji o stanie technicznym konkretnej maszyny oraz obserwacja osób przeprowadzających przezbrojenie.

Przydatne będzie nagranie filmu z całego przezbrojenia oraz zmierzenie czasu, jaki ono zajmuje. Nie powinno zapominać się o rozmowie z technikami, którzy mogą mieć praktyczne uwagi na temat wykonywanej pracy i już na tym etapie proponować inne podejście lub usprawnienia.

Etap 1 – przezbrojenia wewnętrzne i zewnętrzne

Warto wiedzieć, że działania w zakresie przezbrojenia maszyny dzieli się na wewnętrzne i zewnętrzne, czyli te, które musimy wykonywać przy wyłączonej maszynie oraz takie, które zaczynają się jeszcze, gdy maszyna jest w trakcie pracy.

Do czynności zewnętrznych zaliczamy sprawdzenie poprawności komponentów oraz czynności związane z dostarczaniem wyrobów gotowych na następne stanowisko, czyli wszystko, co możemy zrobić w trakcie pracy maszyny. Czynności wewnętrzne obejmują natomiast działania, które muszą zostać wykonane podczas postoju maszyny takie jak demontaż części, regulację elementów czy parametrów.

Podstawą tego kroku jest rozdzielenie tych czynności i wykonywanie ich w odpowiednim momencie tak, aby jak najlepiej rozdysponować czasem.

Niezwykle ważne jest też stworzenie odpowiednio funkcjonującej logistyki transportu części – w tym celu warto stosować odpowiednie metody oparte na wizualnym sterowaniu. Ważne jest właściwe oznaczanie, kolorowanie oraz etykietowanie maszyn i ich wyposażenia, odpowiednie rozmieszczenie narzędzi oraz klarowna prezentacja – bardzo przydatne będą tutaj tablice cieni, dzięki którym zawsze będziemy mieli potrzebne narzędzia pod ręką i w łatwy sposób przygotujemy stanowisko do pracy.

Etap 2 – transformacja przezbrojeń

Kolejny etap polega na ujednoliceniu parametrów montażu w maszynie oraz standaryzacji wykorzystywanych narzędzi. Ma to sprawić, że montaż nie będzie wymagał żadnych zmian ustawień – pomoże w tym stworzenie instrukcji zawierającej poszczególne działania, odpowiednie parametry, wykorzystywane narzędzia oraz inne szczegółowe dane.

Etap 3 – usprawnienia przezbrojeń

Etap ten polega na praktycznym wprowadzeniu wszystkich obserwowanych nieprawidłowości i możliwości usprawnień.

Optymalizacja działań wewnątrz firmy polega na wprowadzeniu równoczesnych operacji, wyeliminowaniu niepotrzebnych korekt ustawień oraz zautomatyzowaniu procesów.

Optymalizacja działań zewnętrznych dotyczy natomiast stałego udoskonalania przechowywania i transportu części i narzędzi. W przypadku mniejszych narzędzi i części, należy rozwiązać takie kwestie jak najlepsze ich rozmieszczenie, utrzymanie w jak najlepszym stanie i wyselekcjonowanie, które z nich są najbardziej potrzebne. Tutaj właśnie z pomocą przychodzą tablice cieni wykonane z kolorowej pianki PE, które pomagają w optymalnej organizacji miejsca pracy.

Wyselekcjonowane i uporządkowane narzędzia – SMED a tablice cieni

Jeżeli planujesz wprowadzenie systemu SMED w swojej firmie, to tablice cieni będą niezbędnym elementem. Dzięki nim każdy przedmiot ma przypisane swoje własne miejsce, a wykorzystanie kolorów pozwala na łatwiejszą kategoryzację sprzętu, na przykład według jego zastosowania lub działu, do którego należy. To doskonale pasuje do zasad Lean Management oraz SMED, które mają na celu wyeliminowanie niepotrzebnych działań. Ograniczymy w ten sposób konieczność szukania potrzebnych narzędzi, znacznie przyspieszając proces przezbrojenia. Dodatkowo dzięki właściwościom wykorzystanego materiału zapewnimy sprzętowi doskonałą ochronę, minimalizując jego zużycie i związane z tym koszty.

Zmiana działań na danym urządzeniu może wymagać także zastosowania innego zestawu narzędzi. Świetnie sprawdzą się więc w pełni mobilne wózki narzędziowe z wkładami piankowymi.

Metoda SMED – przykłady w różnych dziedzinach

Doskonały przykład wykorzystania techniki SMED oglądają podczas każdego wyścigu fani wyścigów Formuły 1, nie zdając sobie być może z tego sprawy. Chodzi oczywiście o wymianę opon i tankowanie podczas wizyty na stanowisku obsługi technicznej – doskonale zsynchronizowana praca i zaawansowane rozwiązanie techniczne pozwalają zaoszczędzić ułamki sekund i zyskać przewagę dla kierowcy. Najlepsze ekipy potrafią wymienić 4 koła w niecałe 2 sekundy!

Chcesz, żeby i Twoja firma działała równie sprawnie i szybko? Zapraszamy do Protective Foam Solutions – wykonamy dla ciebie spersonalizowane wkłady piankowe, które pomogą w lepszej organizacji pracy!

 

Zobacz inne artykuły:

Visual management, czyli zarządzanie wizualne – jak mogą przydać się do niego tablice cieni?

Metoda Kaizena – koncepcja, w której piankowe tablice cieni mogą udoskonalić procesy produkcyjne

Inżynieria odwrotna i jej zastosowanie

Co potrzebne jest do prawidłowego funkcjonowanie przedsiębiorstwa? Przede wszystkim zoptymalizowany i wydajny proces produkcyjny pozwalający na uzyskanie produktu końcowego przy jak najniższych kosztach. Na ich wzrost wpływa jednak wiele czynników, zarówno tych poważnych, jak i najdrobniejszych, niezauważalnych podczas codziennych działań. Wprowadzenie systemu weryfikacji i segregacji i naprawy (MRO) pozwala wyeliminować przestoje związane z usterkami sprzętu, brakiem narzędzi czy materiałów.

MRO –  co to jest?

MRO obejmuje wszystkie działania w danym zakładzie mające na celu utrzymanie obiektu i jego wyposażenia w dobrym stanie operacyjnym, co pozwala na zachowaniu pełnej płynności operacji biznesowych. Skrót MRO oznacza Maintenance, Repair and Operations – lub czasami Maintenance, Repair and Overhaul. Są to usystematyzowane działania konserwacyjne, zwane również prewencyjnym, które pozwalają wskazać, że maszyny ulegają pogorszeniu i wymagają konserwacji oraz działania o charakterze naprawczym, po wystąpieniu usterki. Niezwykle ważna w zachowaniu wydajności firmy jest również weryfikacja i segregacja używanego w zakładzie sprzętu – nadanie mu odpowiedniego statusu, określenie jego stanu technicznego i ustalenie cyklicznych przeglądów.

Rodzaje MRO

MRO najczęściej dzieli się na cztery kategorie.

Naprawa i konserwacja infrastruktury

Polega na utrzymaniu obiektów przedsiębiorstwa w najlepszym stanie (naprawy dachów, drzwi, sufitów, oświetlenia, hydrauliki, posadzek, parkingów czy okien)

To także zarządzanie procesami czynnościami pozwalającymi utrzymać obiekty w czystości.

Naprawa i konserwacja urządzeń produkcyjnych

Działania mające na celu zapewnienie sprawnego działania wszystkich urządzeń i systemów – od zaplanowania konserwacji, poprzez wykonanie niezbędnych czynności.

Konserwacja sprzętu do przenoszenia materiałów

Obejmuje utrzymanie sprzętu i systemów do transportu surowców i produktów końcowych do i z linii produkcyjnych w doskonałej kondycji – przenośników, taśm czy wózków widłowych. Odpowiedni przepływ materiałów wpływa na płynność produkcji.

Zarządzanie narzędziami i materiałami eksploatacyjnymi

Zarządzanie wszelkimi mniejszymi, ręcznymi narzędziami wymaganymi w codziennej pracy. Mogą to być wszelkiego rodzaju ostrza, końcówki tnące, wiertła, śruby, klucze i inne narzędzia – przede wszystkim ważne jest utrzymanie ich w dobrej kondycji i odpowiednia segregacja w celu uniknięcia problemów z ciągłym gubieniem się narzędzi i elementów. Pomagają w tym funkcjonalne tablice cieni będące wizualna metoda przechowywania narzędzi gwarantującą wysoki stopień uporządkowania miejsca pracy.

Niezbędne jest również zapewnienie pracownikom dostęp do odpowiedniego sprzętu takiego jak okulary ochronne, rękawiczki czy maski – zawsze na stanie powinniśmy mieć odpowiednią ich liczbę.

MRO system – odpowiednie zarządzanie zasobami

Zarządzanie zapasami może być trudną sprawą – trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy posiadaniem zbyt dużej ilości materiałów a jego niedostatkami. Złe gospodarowanie może przyczynić się do sporych strat finansowych. Nadmiar surowców zalegających w magazynie to marnowanie pieniędzy, z drugiej strony niespodziewany przestój spowodowany brakiem jakiegoś elementu lub surowca też może być bardzo kosztowny. Odpowiednia weryfikacja i segregacja pozwala utrzymać poziom zapasów na właściwym poziomie tak, aby było go dokładnie tyle, na ile jest aktualnie zapotrzebowanie.

Kontrola jakości – oznaczenia jakościowe NOK i OK

W procesach weryfikacji i segregacji niezwykle ważne są oznaczenia jakościowe – pozwalają nadać sprawdzonemu produktowi odpowiedni status. Jest to informacja od kontroli jakości dla pracowników innych działów o tym, jaki sprawdzany produkt posiada aktualnie status. Oznaczenie może przybierać różne formy w zależności od ustaleń wewnątrz firmy – mogą to być przywieszki czy etykiety samoprzylepne. Do szybkiego odróżnienia produktów zaakceptowanych przez kontrolę jakości wykorzystuje się także różnego rodzaju kolory. Bez konieczności dokładnego zagłębiania się w informacje pracownik od razu wie, czy dana partia została zaakceptowana i można podejmować dalsze działania. Często stosowana jest także graficzna forma przekazu w postaci znaków OK (prawidłowy), NOK (nieprawidłowy), rzadziej natomiast zwykły tekst: „zgodny”, „niezgodny”.

Najważniejsze jest zachowanie spójności działań, aby każdy w przedsiębiorstwie dokładnie orientował się w sposobie oznaczeń. Kolorystyka powinna być z góry ustalona i konsekwentnie stosowana a  pracownicy szczegółowo poinstruowani. Warto zadbać, aby system był czytelny i skuteczny, ponieważ znacznie ułatwia to funkcjonowanie procesów produkcyjnych.

Jakie są korzyści z w prowadzenia MRO w firmie?

Dobrze usystematyzowany i konsekwentnie wykorzystywany plan MRO pozytywnie wpłynie na wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. Pozwoli wyeliminować przestoje, zwiększyć bezpieczeństwo, oraz zmniejszyć straty w materiałach i sprzęcie, co przełoży się na większe zyski. Poniżej opiszemy kilka najważniejszych zalet systemu MRO.

Zmniejszenie przestojów

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę, że czas to pieniądz – każda chwila w której proces produkcyjny zatrzymuje się, to potencjalne straty. W każdym dobrze funkcjonującym zakładzie niezwykle ważna jest płynność prowadzonych działań. Dzięki MRO można utrzymać niezawodność i płynność działania maszyn i systemów poprzez odpowiednie rozpoznanie problemu i dokonanie konserwacji we właściwym czasie. Utrzymanie sprzętu w dobrej jakości eliminuje nieoczekiwane przestoje i bezczynność pracowników.

Nieprzerwany proces produkcyjny zachować można także dzięki wprowadzeniu w zakładzie Lean Management – sposobu zarządzania optymalizującego działania poprzez skrócenie czasu poświęcanego na zadania bez wartości dodanej.

Poprawa bezpieczeństwa pracowników

Dobry stan techniczny maszyn i odpowiednia organizacja zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa powinno być priorytetem każdego pracodawcy.

Skrócenie czasu naprawy

Jeżeli wykonywana jest prawidłowa weryfikacja stanu technicznego urządzeń istnieje mniejsza szansa na wystąpienie różnego rodzaju awarii. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych usterek, szybko dostępne i zorganizowane narzędzia oraz części zamienne pozwalają znacznie skrócić czas potrzebny na naprawę. W ważne jest także odpowiednie zaplanowanie prac konserwacyjnych i dostosowanie ich do harmonogramu działań.

Podsumowując, poważne podejście do MRO w firmie może przyczynić się do poprawy rentowności, zapewnienia większego bezpieczeństwo pracowników, a także do zwiększenia wydajności oraz produktywności operacyjnej poprzez redukcję przestojów.

 

Zobacz inne artykuły:

Zalety zarządzania wizualnego w miejscu pracy – porządek to podstawa!

Czym jest wizualizacja kontrolna? Wyjaśniamy co i jak!

Czym jest Lean Management i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

We współczesnych firmach, zwłaszcza zatrudniających mnóstwo pracowników i realizujących dużo zleceń, bardzo ważna jest standaryzacja pracy i uporządkowane działania pozwalające realizować wyznaczone cele. Ułatwia to znacznie wprowadzenie w przedsiębiorstwie Lean Management – w dzisiejszym wpisie przedstawimy jego główne założenia i zalety.

Lean Management – co to jest?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, co to jest Lean Management? „Szczupłe zarządzanie” to system kierowania przedsiębiorstwem mający na celu wprowadzenie zasad pozwalających na minimalizację strat podczas procesów produkcyjnych – zarówno czasu, pieniędzy, surowców, jak i energii. Polega więc na wdrożeniu działań w pełni wykorzystujących potencjał firmy. Często są to drobne zmiany zachowań, które na pierwszy rzut oka nie wydają się szkodliwe.

Pierwszy raz procesy mające na celu optymalizację pracy zastosowane zostały w fabrykach Toyoty już pod koniec lat 40. XX wieku i były systematycznie udoskonalane. Do USA a sformułowanie pierwszy raz użyte zostało przez Johna Krafcika (ówczesnego pracownika Google) w artykule z 1988 roku. Pomimo wielu zmian, jakie nastąpiły w procesach produkcyjnych, podstawy funkcjonowania, cele oraz zasady „szczupłego zarządzania” pozostają niezmienne.

Cele Lean Management

Pojęcie Lean Managment często jest spłycane do zwykłego cięcia kosztów lub większej kontroli nad pracownikami. Założeniem tej koncepcji pochodzącej pierwotnie z Japonii jest jednak ułatwienie pracy i funkcjonowania zarówno osobom zarządzającym firmą, jak i jej pracownikom.

Wyeliminowanie niepotrzebnych operacji, transportu czy czasu oczekiwania może zmniejszyć nadprodukcję, skrócić i ułatwić poszczególne zadania i przyczynić się do większej płynności pracy. Przełoży się to nie tylko na zwiększenia zysków, ale będzie też miało pozytywny wpływ na satysfakcję każdej osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie.

Zasady Lean Management

Podstawę tej koncepcji stanowią następujące 5 zasad Lean Management:

 • określenie celów firmy i potrzeb klienta – należy jasno zdefiniować potrzeby klienta i określić jakie działania są potrzebne do ich zaspokojenia,
 • mapowanie łańcucha wartości – w celu wprowadzenia usprawnień należy dokładnie prześledzić i przeanalizować wszystkie działania i osoby zaangażowane w dostarczenie produktu końcowego do klienta; w ten sposób można zidentyfikować występujące problemy i wyeliminować działania, które nie dodają żadnej wartości,
 • stworzenie ciągłego przepływu pracy – dostosowanie komunikacji i płynności pracy w taki sposób, aby nie następowały niepotrzebne przerwy i przestoje,
 • utworzenie systemu trakcyjnego – praca powinna być wykonywana wyłącznie, jeżeli istnieje rzeczywiste i konkretne zapotrzebowanie; jest to przeciwieństwo ślepej maksymalizacji produkcji bez określonego celu, tutaj działania zostają podjęte tylko w przypadku zaistniałego popytu na dany produkt, towar czy usługę,
 • nieustanne dążenie do doskonałości (jap. kaizen) – jest to założenie, że wdrożenie Lean Management nie jest jednorazową operacją – należy stale poszukiwać miejsca na udoskonalanie działania firmy i dostosowywanie go do następujących zmian.

Wprowadzenie powyższych zasad pozwala na zminimalizowanie marnotrawstwa i wyeliminowanie czynności niezapewniających żadnej wartości dodanej. Kultura Lean Management w miejscu pracy skupia się na tworzeniu produktów jak najwyższej jakości przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu środków, jakimi dysponuje.

Narzędzia Lean Management

Koncepcja Lean Management wymaga zastosowania w przedsiębiorstwie konkretnych narzędzi. Będą one bardzo ważnym aspektem funkcjonowania firmy. Odpowiednie ich zaimplementowanie i stosowanie na co dzień, pomoże rozwinąć zakład pracy, zwiększyć jego wydajność i efektywność.

Narzędzia Lean Management służą więc do optymalizacji wszystkich procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie, pomagają w rozwiązywaniu problemów, poprawiają komunikację oraz bezpieczeństwo i jakość pracy. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych narzędzi Lean Management.

JIT (Just In Time)

JIT to technika polegająca na dostarczaniu każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich niezbędnych elementów w dokładnej ilości w konkretnym momencie. Pozwala to wykorzystać konkretną liczbę zasobów oraz ogranicza czas oczekiwania przez pracowników. Wymaga dobrej komunikacji pomiędzy różnymi działami – materiały muszą zostać zamówione na czas i dostarczone w konkretne miejsce dokładnie w momencie rozpoczęcia produkcji przez pracownika. Jej wprowadzenie pomaga w osiągnięciu jednej z zasad Lean Management, czyli stworzeniu ciągłego przepływu pracy.

Stanowisko pracy 5S

5S to skrót, na który składa się sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie. Wdrożenie systemu 5S pozwala w optymalny sposób zorganizować przestrzeń poprzez uporządkowanie i zwiększenie ergonomii stanowiska pracy. Zakłada on, że każde narzędzie ma swoje określone miejsce i jeżeli nie jest używane, powinno się na nim znajdować.

W tym celu stosuje się rozwiązania takie jak tablice cieni z wyciętymi w piance konturami czy wózki narzędziowe z wkładami piankowymi. Pozwalają one nie tylko odpowiednią segregację wykorzystywanych przedmiotów, ale także zapewniają im odpowiednią ochronę przed zarysowaniami i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Eliminuje to konieczność niepotrzebnego tracenia czasu na poszukiwanie narzędzi, a także pozwala utrzymać je w dobrym stanie. Stworzenie czystego, uporządkowanego miejsca pracy zwiększa również bezpieczeństwo na stanowisku.

SMED (Single Minute Exchange Of Die),

SMED, czyli w wolnym tłumaczeniu „szybkie przezbrojenie w jednocyfrowej liczbie minut” to zbiór technik i narzędzi umożliwiających skrócenie czasu przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych.

Ma na celu optymalizację procesów produkcyjnych i jest ściśle powiązana z techniką JIT – pozwalają dostosować pracę pod konkretne zapotrzebowanie. Zmniejszenie czasu na przezbrojenie maszyny zwiększa czas przeznaczony na produkcję, a także pozwala na zmniejszenie wielkości partii produkcyjnych – przez to zużywana jest mniejsza ilości zapasów i w efekcie zostają obniżone koszty produkcji.

Poka-Yoke

Poka-Yoke to technika mająca na celu stałe udoskonalanie procesu produkcyjnego czy logistycznego zakładająca inne podejście do występujących problemów – pomyłki w pierwszej kolejności doszukuje się w procedurach, nie w czynniku ludzkim. Dzięki tej metodzie ma zostać osiągnięty taki system pracy, aby do minimum ograniczyć miejsce na błędy pracowników.

Zarządzanie wizualne

Zarządzanie wizualne pomaga w ogólnym funkcjonowaniu firmy poprzez zastąpienie informacji opisowych elementami graficznymi lub kolorami. W ten sposób komunikacja staje się znacznie prostsza i wydajniejsza.

Pomagają w tym między innymi tablice cieni wykonane z kolorowej pianki PE każdy element ma tutaj przypisany swoje własne miejsce, a barwy mogą posłużyć do kategoryzacji sprzętu na przykład ze względu na jego zastosowanie, lub dział, do jakiego jest przypisany. Idealnie wpisuje się to w Lean Management, którego założeniem jest wyeliminowanie niepotrzebnych działań – w tym przypadku jest to czasochłonne poszukiwanie konkretnego narzędzia lub elementu.

Dzięki produktom i usługom od Protective Foam Solutions możliwe będzie wdrożenie Lean Management w praktyce. Korzystając z wkładów piankowych, ułatwisz swoim pracownikom codzienne zajęcia, poprawisz porządek i bezpieczeństwo w firmie oraz zadbasz o stan techniczny urządzeń. Oferujemy najwyższej jakości materiały i precyzyjnie wykonane projekty. Zgłoś się do nas i przedstaw nam swój pomysł, a na pewno uda nam się ustalić warunki współpracy – zapraszamy.

 

Zobacz inne artykuły:

Zalety zarządzania wizualnego w miejscu pracy – porządek to podstawa!

Czym jest wizualizacja kontrolna? Wyjaśniamy co i jak!

Weryfikacja i segregacja na obszarach MRO (Maintenance, Repair and Operations) – NOK i OK

W celu uzyskania modelu do wykonania lub obróbki detalu wykorzystuje się technologię skanowania 3D, jednak dokładność tej metody oraz jej czasochłonności sprawiają, że nie zawsze jest opłacalna. Dlatego w ostatnich latach bardzo szybko rozwija się dziedzina inżynierii odwrotnej. Czym jest i jakie korzyści wynikają z jej zastosowania? O tym w dzisiejszym wpisie.

Co to jest inżynieria odwrotna?

Inżynieria odwrotna to proces, w którym z obiektu rzeczywistego uzyskuje się model cyfrowy 3D. Polega to na przeprowadzeniu serii skanów w celu uzyskania niezbędnych danych przetwarzanych w cyfrowy obiektu rzeczywisty. Możemy w ten sposób uzyskać model CAD lub dokumentację techniczną dowolnego komponentu czy całej konstrukcji maszyny. Potrzebne są do tego wyspecjalizowane urządzenia oraz znajomość zaawansowanych metod inżynierskich.

Samo pojęcie inżynierii odwrotnej, nazywanej inaczej inżynierią wsteczną (ang. Reverse Engineering), znane jest już od wielu lat. Szczególnie popularne są przypadki wykorzystywania jej podczas działań wojennych w celu pozyskiwania wrogiej technologii. Właśnie dzięki niej, przeciwne strony uzyskiwały dostęp do dokumentacji technicznej zdobycznych czołgów czy samolotów, Obecnie stosuje się takie rozwiązania w wielu dziedzinach i znacznie przyczyniają się one do zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych.

Na działania inżynierii odwrotnej składają się wszystkie czynności związane z pozyskiwaniem danych geometrycznych różnego rodzaju obiektów w celu odtworzenia ich dokładnej geometrii, a także przetwarzanie uzyskanych informacji do odpowiedniego formatu obsługiwanego przez systemy CAD.

Inżynieria odwrotna – zastosowanie

Gdzie najczęściej stosowana jest inżynieria wsteczna? Zaczyna ona odgrywać kluczową rolę w wielu branżach przemysłu – wykorzystywana jest przez coraz więcej firm w celu obniżenia kosztów i przyspieszenia procesów produkcyjnych.

Wszystko dzięki temu, że pozwala na osiągniecie wielu różnych celów. Stosując inżynierię odwrotną, możemy zmienić konstrukcję części maszyny, która wymaga konserwacji lub usprawnień, przeprowadzić analizę produktów konkurencji pod względem budowy czy w szybki sposób wprowadzić modyfikacje w obiektach już istniejących, poprzez stworzenie trudnych do zdobycia części.

Obecnie inżynieria odwrotna wykorzystywana jest w takich branżach jak:

 • motoryzacja,
 • lotnictwo,
 • medycyna,
 • energetyka,
 • archeologia,
 • architektura,
 • rozrywka.

Na przykład weźmy przemysł samochodowy, gdzie skanowanie modeli przyczynia się do stałego rozwoju oferowanych produktów poprzez studiowanie konkurencji, co pozwala na lepsze zrozumienie problemów z komponentami pojazdu. W warsztatach natomiast może przydać się do produkcji części zamiennych.

W wielu przypadkach oznacza to znaczną oszczędność czasu i środków finansowych. Zastosowanie inżynierii odwrotnej pomaga więc w uzyskaniu przewagi nad konkurencją oraz w obniżeniu kosztów.

Inżynieria odwrotna w praktyce – narzędzia i techniki

Tak więc inżynieria wsteczna pozwala na przełożenie danego obiektu w wersję cyfrowego modelu, którego parametry można następnie zmieniać, wykorzystując do tego odpowiednie programowanie. Bardzo często taka metoda jest znacznie szybsza i przede wszystkim nie wymaga posiadania dokumentacji technicznej do stworzenia modelu. Wykorzystując odpowiednie oprogramowanie połączone z maszyną, jesteśmy w stanie uzyskać więc precyzyjnie odwzorowany detal.

Doskonale nadają się do tego plotery frezujące, czyli nowoczesne maszyny CNC, służące do wycinania, nacinania, wiercenia czy grawerowania. Przeznaczone są one do pracy z różnego rodzaju materiałami takimi jak metal, kompozyty, folia, karton, papier czy inne tworzywa sztuczne.

W naszej firmie do najbardziej precyzyjnych operacji wykorzystujemy ploter frezujący polskiej marki Seron. Maszyna ta oprócz wyposażenia podstawowego posiada moduł noża oscylacyjnego, napędzanego serwonapędami o mocy 400W, które pozwalają wycinać skomplikowane kształty nawet w takich materiałach jak twarda guma.

Precyzyjne skanowanie 3D

W naszej firmie Protective Foam Solutions idziemy cały czas z postępem, dlatego nasze obrabiarki CNC zostały wyposażone w nowoczesną sondę dotykową Blum TC62. Oprócz standardowych funkcjonalności takich jak detekcja pozycji detalu czy korekcja orientacji przedmiotu, zapewnia ona możliwość skanowania konturu detalu oraz precyzyjny pomiar położenia otworów.

Dzięki nowoczesnemu, wielokierunkowemu mechanizmowi pomiarowemu z optoelektronicznie generowanym sygnałem jesteśmy w stanie wykonać niezwykle precyzyjny i szybki pomiar nawet w najtrudniejszych warunkach. Na podstawie zebranych punktów w czasie skanowania konturu, wykonamy model 3D, a następnie przeprowadzimy frezowanie w różnego rodzaju metalach kolorowych oraz tworzywach sztucznych.

Inżynieria odwrotna – skorzystaj z oferty Protective Foam Solutions

Dzięki zastosowaniu inżynierii odwrotnej, jesteśmy w stanie zeskanować skomplikowany przedmiot i na jego podstawie zamodelować idealnie pasujący wkład do opakowań ochronnych czy wkład do walizki. Korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych i najwyższej jakości sprzętu tworzymy niezwykle precyzyjne obrysy w tworzywach sztucznych litych, które zapewniają doskonałą ochronę przewożonych i przechowywanych przedmiotów, zapobiegając ich uszkodzeniu i zużyciu.

 

Zobacz inne artykuły:

Visual management, czyli zarządzanie wizualne – jak mogą przydać się do niego tablice cieni?

Metoda SMED, a piankowe tablice cieni – wyjaśniamy jak to wygląda w praktyce

Metoda Kaizena – koncepcja, w której piankowe tablice cieni mogą udoskonalić procesy produkcyjne

Uszkodzenie towaru podczas przewożenia to problem częstszy niż mógłby się wydawać, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Sprawdź, jak możesz wykorzystać do tego piankę polietylenową i jakie doskonałe efekty możesz uzyskać, stawiając na wypełnienia i opakowania piankowe. W Protective Foam Solutions przygotujemy dla Ciebie spersonalizowane wkłady, dzięki którym zapewnisz maksymalną ochronę przewożonych przedmiotów.

Zabezpieczenie towaru podczas transportu – dlaczego jest takie ważne?

Prawidłowe zabezpieczenie ładunku podczas przewożenia pozwala uniknąć znacznych strat finansowych. Przedmioty w czasie transportu narażone są na uszkodzenie niezależnie od środka transportu. Dochodzi tu do mocnych wstrząsów, przez co istnieje niebezpieczeństwo odkształceń i ścierania. Zwłaszcza odczuwalne jest to przy różnego rodzaju artykułach wykonanych z delikatnego materiału. Nikt nie chciałby, aby na miejscu dostawy okazało się, że część towaru jest zniszczona i do niczego się nie nadaje. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę, że nie można sobie pozwolić na takie straty.

Musimy więc zadbać o zabezpieczenie ładunku zarówno w transporcie wewnątrz zakładu, jak i w transporcie drogowym. W tym celu najlepiej zastosować wypełnienia piankowe i opakowania piankowe ochronne – w ten sposób zagwarantujemy doskonałą ochronę przewożonych przedmiotów.

Wypełnienia piankowe i opakowania piankowe ochronne – doskonały sposób na zabezpieczenie ładunków

Stosować możemy różne sposoby zabezpieczenia ładunku podczas transportu, jednak dzisiaj przedstawimy najefektywniejszy i wyróżniający się najwyższą skutecznością. Mowa o wypełnieniach piankowych, które umożliwią bezpieczny transport wewnętrzny lub zewnętrzny wszystkich wrażliwych produktów – niezależnie od rodzaju, gabarytów, czy materiału, z jakiego zostały wykonane. To niezwykle uniwersalne rozwiązanie będące doskonałą alternatywą dla używanego powszechnie styropianu.

Wypełnienia piankowe do opakowań służą do tego, by idealnie wypełnić przestrzeń pomiędzy ścianami opakowania a transportowanym produktem. Niwelowanie jakiejkolwiek możliwości przemieszczania się towarów w jego wnętrzu zapobiega obiciom i otarciom detali, całkowicie eliminuje wstrząsy i zapewnia odporność na uszkodzenia spowodowane naprężeniem.

Pianka polietylenowa nadaje się świetnie także do przewożenia różnego rodzaju sprzętu, dlatego przyda się w przypadku wielu firm, oferujących usługi dojeżdżając do klienta. Maszyny potrzebne do działalności przy zachowaniu odpowiedniej ochrony służyć będą dłużej i zachowają swoje właściwości. Wrzucając je niechlujnie na pakę swojego busa, prosimy się o kłopoty – cenny sprzęt może ulec uszkodzeniu, co będzie wiązało się z wysokimi kosztami. Warto więc zadbać o odpowiednie opakowanie z pianki, które doskonale przeciwdziała uszkodzeniu narzędzi czy urządzeń elektrycznych.

Zabezpieczenie ładunku – dlaczego warto wybrać piankę PE?

Doskonałe właściwości pianki PE pozwalają na świetne zabezpieczenie ładunku w transporcie. Co sprawia, że zapewnia ona tak doskonałą ochronę?

Pianka polietylenowa PE wyróżnia się przede wszystkim bardzo wysokim poziomem absorbowania wstrząsów, przez co sprawdza się podczas przewozu wrażliwego towaru. Zapewnia świetną ochronę nawet podczas dużych wstrząsów i drgań. Nie będzie także problemu ze sterylnymi warunkami, których mogą potrzebować niektóre przedmioty – pianka PE nie przepuszcza powietrza, a co za tym idzie znajdującego się w nim pyłu. Nie wchodzi ona również w żadne reakcje chemiczne z innymi materiałami, przez co nie będzie w żaden sposób oddziaływać na towary. Dzięki temu świetnie sprawdzi się także jako opakowania do produktów spożywczych.

Korzystając z tego materiału, zapewniamy sobie także bezpieczeństwo, ponieważ jest on niepalny. Charakteryzuje się również antystatycznością, co daje możliwość transportu sprzętu elektronicznego. Zabezpieczymy nowoczesny sprzęt podatny na wyładowania elektrostatyczne, chroniąc jego podzespoły przed uszkodzeniem.

Wszystkie powyższe cechy sprawiają, że opakowania i wypełnienia piankowe zapewniają znacznie lepsze efekty niż inne metody zabezpieczenia ładunków. Coraz częściej zastępują one styropian, przewyższając go znacznie właściwościami mechanicznymi i fizykochemicznymi.

Pianka polietylenowa do zabezpieczenia przedmiotów w transporcie

Zabezpieczenie towaru pianką XPE – skorzystaj z ofert Protective Foam Solutions

Jeżeli szukasz najwyższej jakości produktu, to posiadamy dokładnie to, czego potrzebujesz W naszej ofercie znajdziesz pianki polietylenowe sieciowane XPE w różnych grubościach, które dostosujesz do swoich wymagań i specyfikacji przewożonego sprzętu lub towaru. Piankę w kolorze czarnym zamówisz o grubości od 10 mm bez ograniczeń wysokości, natomiast dwukolorowy materiał oferujemy w standardowych grubościach 30 mm, 35 mm, 40 mm oraz 50 mm.

Dostępne warianty kolorystyczne to:

 • czarno-niebieskie,
 • czarno-czerwone,
 • czarno-pomarańczowe,
 • czarno-żółte,
 • czarno-zielone.

Jesteśmy w stanie sporządzić precyzyjny model 3D, korzystając z programowania w CAD – dokładnie określając wszystkie wymiary przedmiotu, który zamierzamy włożyć do opakowania lub transportować w walizce. Dzięki temu będziemy w stanie wykonać obrys odpowiadający wymiarom i kształtom Twoich towarów. Idealnie dostosowane wypełnienie to gwarancja najwyższej ochrony.

Zgłoś się do nas już dziś, a zaprojektujemy specjalnie dla Ciebie wypełnienia z nowoczesnej pianki zapewniające doskonałą ochronę podczas przewożenia i przechowywania różnego rodzaju produktów i narzędzi. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Protective Foam Solutions.

 

Zobacz inne artykuły:

Różnice między pianką PE a pianką EVA

ARPLANK – polietylenowa pianka niesieciowana

Pianka Plastazote – czym wyróżnia się najlżejsza usieciowana pianka?

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy doskonałe właściwości pianki polietylenowej niesieciowanej i pokazujemy, jak może zostać ona wykorzystana. Coraz częściej używa się jej bowiem do zabezpieczania różnego rodzaju narzędzi i towarów w różnych branżach.

Czytając artykuł, poznasz także niesieciowane pianki nowej generacji ARPLANK – zapraszamy!

Jak powstaje pianka niesieciowana?

Niesieciowana pianka polietylenowa powstaje w procesie ekstruzji. Polega on na spienianiu polietylenu przy wykorzystaniu gazów obojętnych – najczęściej są to mieszanki propanu i butanu z różnymi dodatkami. Następny krok zależny jest od tego, jaką formę chcemy uzyskać. Można wytłaczać ją do postaci rękawa, a następnie rozcinać i nawijać na rolkę. W przypadku gdy chcemy otrzymać pianki w postaci bloków lub płyt, po początkowym wytłaczaniu spienionego polietylenu należy umieścić go w odpowiedniej formie.

Nowa generacja pianek niesieciowanych – ARPLANK

ARPLANK to polietylenowe pianki niesieciowane nowej generacji – produkty wyróżniające się swoją sprężystością i doskonałymi właściwościami ochronnymi. Powstały z ekspandowanego polietylenu (EPE) a na ich budowę składają się dwie struktury.

Pierwszą z nich jest struktura koralikowa, gdzie znajdziemy małe cząsteczki wielkości około 4,5 mm, które połączone zostały w czasie formowania, do którego wykorzystano proces termiczny. Ich powłoka posiada niesamowite właściwości wpływające na skuteczność całego produktu. Drugą strukturę stanowi wnętrze koralików, które wypełnione są komórkami wielkości ok. 0,3 mm. Z tego powstają właśnie izotropowe bloki, tworząc wysoce jakościowe i ochronne opakowanie.

Właściwości pianki niesieciowanej EPE

Pianka polietylenowa niesieciowana wyróżnia się swoją nieścieralnością, elastycznością i lekkością. Świetnie sprawdza się więc do ochrony delikatnych powierzchni takich jak polerowane drewna, felgi aluminiowe, elektronika czy ceramika. Nie rysuje ich, dzięki czemu zapewnia im pełną ochronę bez obaw o jakiekolwiek zadrapania. Doskonale chroni przed wilgocią, będąc na nią całkowicie odporna, przez co nie przepuszcza wody ani innych płynów. Nie wchodzi w reakcje chemiczne praktycznie z żadnymi substancjami chemicznymi. Dzięki swojej elastyczności zawsze wraca do swojego pierwotnego kształtu, niezależnie od ciężaru towaru i nacisku, jakiemu jest poddawana.

Kolejną zaletą pianki niesieciowanej jest to, że nadaje się w 100% do recyclingu, co czyni ją przyjazną środowisku w porównaniu na przykład z często wykorzystywanym w podobnych celach styropianu.

Materiał ten posiada mniejszą odporność na uszkodzenia mechaniczne niż usieciowana pianka PE i jest podatny na rozdarcie czy rozszarpanie, dlatego częściej wykorzystywany jest jako zabezpieczenie wewnętrzne. Znacznie lepiej chroni bowiem przed zgnieceniem, doskonale pochłaniając energię podczas uderzeń.

Wykorzystanie pianki niesieciowanej EPE

Właściwości pianki niesieciowanej ARPLANK sprawiają, że sprawdza się ona doskonale jako materiał amortyzujący wszędzie tam, gdzie potrzebna jest absorpcja wstrząsów, tłumienia dźwięków i wibracji oraz ochrony przed substancjami chemicznymi. Czyni go to świetnym wszechstronnym produktem stosowanym w różnego rodzaju opakowaniach ochronnych. Piankę EPE znajdziemy przez to w wypełnieniu opakowań, walizek i urządzenia AGD czy w budownictwie.

Posiada ona gęstość 20,30,45 kg/m3 i występuje w formie arkuszy w kolorze antracytu o grubości do 150 mm.

Pianka ARPLANK

arplank vs. xpe

Pianki niesieciowane polietylenowe EPE w ofercie Protective Foam Solutions

W Protective Foam Solutions zajmujemy się dostarczaniem do klientów dopasowanych do ich potrzeb opakowań, wkładów ochronnych i wkładów do walizek z pianki polietylenowej niesieciowanej. Na zamówienie jesteśmy w stanie dokonać precyzyjnego ciecia dowolnego materiału, nadając mu pożądany kształt.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu i wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu jesteśmy w stanie stworzyć dokładne obrysy Twoich narzędzi, urządzeń lub przedmiotów i wykonać precyzyjne opakowanie. Dzięki nim zapewnisz niezbędną ochronę swoim cennym przedmiotom. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Protective Foam Solutions.

 

Zobacz inne artykuły:

Różnice między pianką PE a pianką EVA

Zabezpieczanie przedmiotów w transporcie – wykorzystaj doskonałe właściwości pianki polietylenowej

Pianka Plastazote – czym wyróżnia się najlżejsza usieciowana pianka?